تصمیم فوری استانداری! محدودیت خارجی معرفی شد

·11/06/2022·دستهبندی نشده·1 min·

The Governorship of Karabuk announced that another neighborhood for foreigners […]

فرمانداری کرابوک اعلام کرد که محله دیگری برای اتباع خارجی به روی ثبت نام حفاظت موقت و حفاظت بین المللی و مراحل ثبت آدرس بسته شده است.

در بیانیه استانداری آمده است: «با دستور وزارت کشور از تاریخ 1391/04/02 در محله‌های خاصی برای اتباع خارجی که وارد کشورمان شده‌اند محدودیت‌هایی ایجاد شده است. در این زمینه، 100.Yıl District، Guides District، Bostanbükü Village، Hurriyet District، Karit Village، Karıt Mücavir Locity، حفاظت موقت و حفاظت بین المللی سوابق و مراحل ثبت آدرس بسته شد. از تاریخ 01.07.2022، Bayır Mahallesi به این شهرک ها اضافه شده است و در چارچوب حفاظت موقت، مجوزهای ثبت آدرس و اقامت به روی اتباع خارجی بسته شده است.

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles