بازگشت به ازبکستان

·05/06/2022·دستهبندی نشده·0 min·

The citizens of Uzbekistan, who were in Turkey and could […]

شهروندان ازبکستانی که در ترکیه به سر می‌بردند و به دلیل ابتلا به ویروس کرونا نتوانستند به کشورهای خود بازگردند، با هماهنگی سفارت ازبکستان در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ از فرودگاه استانبول آنها را با هواپیما به ازبکستان منتقل کردند.

شهروندان ازبکستانی که می خواهند به ازبکستان بروند باید با سفارت ها و کنسولگری ها تماس بگیرند

 

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles