قرار ملاقات اجازه اقامت را تنظیم کنید.

اگر مایل به درخواست اجازه اقامت در ترکیه هستید، لطفا فرم ارائه شده را پر کنید. تیم کارشناسان ما در هر مرحله از راه برای اطمینان از روند درخواستی روان و موفق همراه شما خواهند بود.