افتتاح حساب بانکی (حتی برای افراد غیر مقیم)

Opening Bank Account Foreigners can open a bank account in […]

افتتاح حساب بانکی

خارجی ها می توانند در ترکیه حساب بانکی باز کنند. اگرچه رویه هر بانک برای افتتاح حساب بانکی کمی متفاوت است، اما معمولاً اسناد زیر از افراد درخواست می شود:

برای یک فرد خارجی که مقیم ترکیه است:

  • مجوز اقامت یا کار یا شناسه حفاظت موقت،
  • سند آدرس (قبض آب و برق، قرارداد اجاره یا کپی ثبت شناسه).

برای یک فرد خارجی که مقیم ترکیه نیست:

  • شماره مالیات احتمالی گرفته شده از اداره مالیات،
  • گذرنامه معتبر،
  • کپی ترجمه شده یک سند رسمی آدرس (قبض آب و برق یا قرارداد اجاره) را نشان می دهد.

اگر مدارک لازم را ندارید و همچنان می خواهید حساب بانکی در ترکیه باز کنید، لطفا با ما تماس بگیرید یا از طریق شماره 00905346270723 پیامک کنید.

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles